15 - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
DZIEŃ 15
 
„KIEDYŚ  PROSIŁEM O POŚWIĘCENIE RODZAJU LUDZKIEGO MOJEMU BOSKIEMU SERCU. DZIŚ  PROSZĘ O POŚWIĘCENIE ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ  MATKI”
 
(słowa Pana Jezusa skierowane do Alexandriny Marii da Costa)
 
Przed rozpoczęciem rozważania:
Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na  łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i  powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań.
 
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie.
Duchu Święty, przyjdź!
 
Jezu,Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas, Amen!
 
ROZWAŻANIE DNIA:
Dzięki życiu i misji błogosławionej Alexandriny Marii da Costa[1]  Bóg pozwala nam zrozumieć, że nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi  jest kontynuacją i dopełnieniem nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana  Jezusa.
W tych Dwóch Sercach jest nasze OCALENIE.
Często mówimy, że Maryja prowadzi nas do Jezusa, i jest to prawdą.
Im bardziej jednak zbliżamy się do Jezusa, tym bardziej odkrywamy, że to  działa również w drugą stronę: Pan Jezus prowadzi nas do Maryi.
Nasz wielki święty papież Jan Paweł II odkrył tę prawdę, gdy był jeszcze klerykiem. Tak o tym pisał: (…)  w okresie, w którym krystalizowała się sprawa mojego powołania  kapłańskiego, a także pod wpływem osoby Jana Tyranowskiego, mój sposób  pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebudowie. O ile  dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki[2].
Wchodzimy w tajemnicę jedności Serc Jezusa i Maryi.
Jest między tymi Dwoma Sercami jakaś niepojęta dla nas wymiana Miłości.
Ta wymiana Miłości jest naszym RATUNKIEM.
Niech do dalszych rozważań prowadzą nas słowa modlitwy Pierre’a de Berulle – francuskiego kardynała i mistyka:
O  Serce Jezusa żyjącego w Maryi i poprzez Nią! O Serce Maryi żyjącej w  Jezusie i przez Jezusa! O słodka więzi tych dwóch Serc! Niech będzie  błogosławiony Bóg miłości i jedności, który wspólnie jednoczy! Niechaj  złączy każde z naszych serc z Sercami Ich Dwojga i niechaj sprawi, by te  trzy serca połączone w jedno żyły na cześć świętej jedności Trzech Osób  Boskich.
 
LEKTURA DUCHOWA:
1. Z TRAKTATU ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT
Mój umiłowany Jezu, tu zwracam się do Ciebie, by serdecznie użalić się  przed Twym Majestatem, że większość chrześcijan, nawet spośród bardzo  uczonych, nie rozumie koniecznej łączności, jaka istnieje między Tobą a  Twą świętą Matką. Ty, Panie, zawsze jesteś z Maryją, a Maryja zawsze  jest z Tobą i bez Ciebie być nie może; inaczej przestałaby być tym, czym  jest. Łaska tak Ją przekształciła w Ciebie, że już nie Ona żyje i nie  Ona jest, ale Ty, mój Jezu, żyjesz i królujesz w Niej doskonalej niż we  wszystkich aniołach i błogosławionych. Gdyby ludzie znali chwałę i  miłość, jakie otrzymujesz w tej przedziwnej Istocie, zaprawdę,  przyjmowaliby Ciebie i Ją z zupełnie innymi uczuciami. Maryja jest tak  ściśle z Tobą zjednoczona, że łatwiej byłoby oddzielić światło od słońca  i żar od ognia, a nawet – powiem śmiało – prędzej można by odłączyć od  Ciebie wszystkich aniołów i błogosławionych aniżeli Twą błogosławioną  Matkę, gdyż Ona goręcej Cię kocha i doskonalej Cię sławi niż wszelkie  inne stworzenia razem (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 63).
 
ŚWIATŁO z Fatimy
Trzeci Dzień Fatimy
W 1993 roku, w rozmowie z Johnem Haffertem, współzałożycielem Błękitnej Armii[3],  siostra Łucja stwierdziła, że wypełnienie Bożego planu zawartego w  przesłaniu z Fatimy jest rozłożone na siedem symbolicznych dni. Nazwała  to „Bożym Tygodniem Fatimy”. Każdy dzień wiąże się z pewnym Bożym  działaniem oraz wymaga pewnej ściśle określonej odpowiedzi i współpracy z  naszej strony. Zdaniem siostry Łucji – obecnie żyjemy w Trzecim Dniu  Fatimy. Ten symboliczny „Trzeci Dzień” rozpoczął się 25 marca 1984 roku,  kiedy to Jan Paweł II poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
Siostra  Łucja wyjaśniła, że to poświęcenie zostało przyjęte przez Boga.  Stwierdziła też, że Bóg „dotrzyma słowa” i uczyni „nowy, lepszy świat”.  Jednocześnie zapewniła, że ten dzień stał się początkiem Tryumfu  Niepokalanego Serca Maryi.
11  października 1993 roku siostra Łucja zdradziła, na czym polega nasze  zadanie, związane z wypełnieniem misji, jaką Pan Bóg zawarł w „Trzecim  Dniu Fatimy”. Wizjonerka powiedziała: Trzeci dzień jest związany z  wolą Pana Jezusa, by nabożeństwo do Niepokalanego Serca Jego Matki było  związane z nabożeństwem do Jego Przenajświętszego Serca.
 
Testament małej Hiacynty
Krótko  przed swoją śmiercią mała Hiacynta z Fatimy wypowiedziała słowa, które  wydają się wyrażać istotę podobieństw między Paray-le-monial i Fatimą.  Młoda wizjonerka stwierdziła:
Opowiedz  wszystkim, że Bóg daje łaski przez Niepokalane Serce Maryi. Powiedz, by  prosili Ją o łaski; i ŻE SERCE JEZUSA CHCE BYĆ CZCZONE RAZEM Z NIEPOKALANYM SERCEM MARYI”
 
WEZWANIE DNIA:
Jezu, Maryjo, kocham Was – ratujcie dusze!
Przez  pośrednictwo siostry Marii Konsolaty Betrone Pan Jezus przekazał nam do  odmawiania piękny i prosty akt strzelisty, który łączy w sobie miłość  do Dwóch Najświętszych Serc: „Jezu, Maryjo, kocham Was – ratujcie dusze!”. Niech ten akt strzelisty rozpala nasze serca miłością do Serc Jezusa i Maryi, które nieustannie pragną ratować dusze.
 
ŚWIATŁO SŁOWA:
„Kim jest Ta, co się wyłania z pustyni,
wsparta na Oblubieńcu swoim?” (PnP 8,5)
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY:
Przez modlitwę stajemy się uczestnikami wymiany miłości między Jezusem i Maryją.
Znajdź dziś 5–15 minut na modlitwę osobistą w ciszy.
Módl się tak, jak cię poprowadzi twoje serce.
Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania.
Możesz zaprosić Maryję i modlić się w Jej obecności.
 
Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji.
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!”
Wybierz  z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię  dotknęło, i rozważaj je w swoim sercu nieustannie aż do następnej  medytacji.
Czyń tak jak Maryja, która „zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”.
 
DZIĘKCZYNIENIE:
Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę:
CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU
TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW, AMEN.

[1]  Tę portugalską dziewczynę, nazywaną „fatimską mistyczką”, poznamy lepiej w kolejnym dniu rekolekcji.
[2] Dar i tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996, s. 28–30.
[3] Światowy Apostolat Fatimski (World Apostolate of Fátima), znany wcześniej jako Niebieska Armia Maryi lub Błękitna Armia Maryi  (Blue Army of Our Lady of Fátima) – organizacja katolicka, posiadającą  aprobatę Stolicy Apostolskiej. Jej celem jest propagowanie orędzia z Fatimy i podejmowanie wszelkich możliwych inicjatyw, by świat wypełnił prośby przekazane podczas fatimskich objawień.
Organizacja powstała w 1947 roku w USA. Jej założycielem byli ksiądz Harold Colgan oraz pisarz John Haffert.  Ich inicjatywa szybko przekształciła się w apostolat międzynarodowy, a w  jej szeregach pod koniec lat 80. znajdowało się 10 milionów osób.  Obecnie działa w 110 krajach.
W Fatimie Matka Boża przyszła i pyta nas, czy jesteśmy gotowi na życie wieczne. Czy nie straciliśmy wiary w Boga? Czy zdajemy sobie sprawę, że celem naszego życia jest niebo? Prawda jest taka, że możemy do niego nie trafić. Maryja pokazuje dzieciom piekło, pokazuje dramatyczny scenariusz Który rozgrywa się w Kościele na świecie, który, jeśli nie zostanie powstrzymany pokuta, modlitwa i umartwieniem, będzie scenariuszem końca świata zarówno dla Kościoła, jak i dla całego świata. Ostatecznie jednak zakończeniem tego dramatycznego scenariusza będzie triumf Niepokalanego Serca Maryi i Jej zwycięstwem nad rozszalałym złem.

Pierwsza tajemnica fatimska obala mit o tym, że piekło jest puste. Ludzie stracili poczucie grzechu, w związku z tym kpią z piekła jako miejsca, które jest ostatecznym przeznaczeniem tych, którzy nie przyjęli Bożego Miłosierdzia. Siostra Faustyna, która była zabrana do piekła, powiedziała: "Zobaczyłam, iż w piekle jest najwięcej osób, które w piekło nie wierzyło". To jest zatem też wielka pedagogia i pragnienie Matki Bożej, aby rzeczy ostateczne, o których tak mało dzisiaj mówimy w Kościele, na nowo pokazać. Są trzy możliwości: nasze wybory zmierzają ku niebu, ku piekłu lub karze czyśćca (które jest oczyszczeniem, Bożym Miłosierdziem, aby wstąpić do Nieba).Święta Hiacynta z Fatimy powtarzała, że “gdyby ludzie wiedzieli czym jest wieczność, uczyniliby wszystko, żeby zmienić swoje życie.

Najwięcej emocji budzi trzecia tajemnica fatimska, która jest scenariuszem w momencie, gdy ludzie nie odpowiedzą na wezwania Matki Bożej do nawrócenia, pokuty, rozszerzenia nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca na całym świecie. Matka Boża powiedziała, że jeśli świat się nie nawróci, przyjdzie jeszcze straszniejsza wojna niż I Wojna Światowa, co nastąpiło dwadzieścia dwa lata później. Matka Boża mówi, że jeśli świat się nie nawróci, jeśli Rosja nie zostanie Jej poświęcona, to Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał, a Kościół będzie prześladowany. Trzecia tajemnica fatimska pokazuje scenariusz tego co się wydarzy, jeśli Kościół i świat nie odpowiedzą na wspomniane wezwania Matki Bożej. Z perspektywy czasu widzimy, że nie nastąpiła ogólnoświatowa pokuta, że coraz mniej mówi się o niej, chociaż Matka Boża i Anioł wzywają w Fatimie po trzykroć: ,Pokuta, Pokuta, Pokuta!". Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi nie zostało rozpropagowane w całym Kościele. Raptem tylko trzy episkopaty oficjalnie je zaaprobowały. Rosja-czy została imiennie poświęcona? Nigdy nie stała poświęcona imiennie przez papieża, wraz ze wszystkimi biskupami. Do dzisiaj trwa spór czy Matka Boża przyjęła to poświecenie Ojca Świętego Jana Pawła II z 1984 r.a jeżeli tak, to w jakim stopniu,na ile zgodnie z poleceniem Matki Bożej i czy nie było już za późno, wszak Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji w 1925 roku. Generalnie rzecz biorąc, Kościół i świat nie odpowiedzieli na wezwania Maryi z Fatimy tak, jak Ona o to prosiła. W związku z tym najprawdopodobniej idziemy w kierunku tego scenariusza, który jest nam zarysowany poprzez trzecią tajemnicę fatimską, czyli: wielkie cierpienie Kościoła, prześladowanie Ojca Świętego i jego śmierć męczeńską na sam koniec oraz nieprawdopodobne prześladowanie chrześcijan na całym świecie. I krew tych męczenników, którą zbierają aniołowie pod krzyżem, aby dać siłę i moc innym do kroczenia do nieba. Można powiedzieć tak: trzecia odsłona tajemnicy jest warunkowa, jeśli świat się nawróci, jeśli nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi rozpali się w całym Kościele, jeśli podejmiemy osobistą i ogólnoświatową, czy też ogólnokościelną pokutę. Wtedy Matka Boża nas uratuje. Natomiast jeśli ten scenariusz "A” nie zrealizuje się, wtedy czeka nas scenariusz "B”, który jest związany z Wielkim Uciskiem, jakiego nie było od początku, nieprawdopodobnym cierpieniem Kościoła, chrześcijan, ale też całego świata, który będzie wstrząśnięty katastroficznie tak jak nigdy wcześniej.
Wróć do spisu treści