32 - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
DZIEŃ 32
 
„ABY MOJE SERCE, MOJA RODZINA, PARAFIA, OJCZYZNA I CAŁY ŚWIAT:
STAŁY SIĘ RZECZYWISTYM KRÓLESTWEM TWOJEGO SYNA I TWOIM. AMEN!”
 
Przed rozpoczęciem rozważania:
Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na  łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i  powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań.
 
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, przyjdź,
oświeć mrok umysłu,
porusz moje serce,
pokaż drogę do Jezusa,
pomóż pełnić wolę Ojca,
Duchu Święty, przyjdź.
Maryjo, któraś najpełniej
przyjęła słowo Boże,
prowadź mnie
Duchu Święty, przyjdź!

Jezu, Maryjo , Józefie - oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas, Amen!
 
ROZWAŻANIE  DNIA: „ABY MOJE SERCE, MOJA RODZINA, PARAFIA, OJCZYZNA I CAŁY ŚWIAT:  STAŁY SIĘ RZECZYWISTYM KRÓLESTWEM TWOJEGO SYNA I TWOIM. AMEN!”
Moje serce
Bóg patrzy na serce (1 Sm 16,7).
W sercu rozgrywa się najważniejsza walka.
Tu się decydują losy świata.
W Fatimie Bóg objawił nam Niepokalane Serce Maryi jako ostateczny środek ocalenia.
Niepokalane Serce Maryi jest największym darem Ojca Niebieskiego dla naszych trudnych czasów.
Co mam zrobić, aby moje serce stało się rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi?
Poświęcić się tym Sercom i żyć tym poświęceniem.
Codziennie  odnawiać akt poświęcenia. Raz w roku odbywać 33-dniowe rekolekcje  odnawiające i pogłębiające moje oddanie. Żyć Ewangelią i wezwaniem  Fatimy, które mówią jednym głosem: „Módl się, pokutuj, wynagradzaj,  składaj ofiary, przyjmuj to, co Bóg ci zechce zesłać, i ratuj dusze  swych bliźnich”.
Królestwo Jezusa i Maryi jest królestwem Miłości, a miłość rozwija się przez RELACJĘ.
Dlatego moim najważniejszym zadaniem jest pielęgnowanie bliskości z Jezusem i Maryją.
Serca płonące miłością do Jezusa i Maryi ocalą ten świat.
Tak, ponieważ TYLKO MIŁOŚĆ OCALA.
Moja rodzina
Najważniejsze dzieła dla zbawienia świata dzieją się w Nazarecie, czyli w domu rodzinnym. W rodzinie.
Co mogę uczynić, aby Maryja była rzeczywiście Królową mojej rodziny?
Pierwszym, co mogę zrobić, jest poświęcenie mojej rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi[1]. Jest to zaproszenie do tego, aby Maryja „zamieszkała” w naszym domu.
Kluczowe  jest wypełnienie w rodzinach najczęstszego i podstawowego wezwania  Matki Bożej – do codziennej, rodzinnej modlitwy różańcowej.
Taka modlitwa to rodzinny wieczernik z Maryją, podczas którego w obecności naszej Niebieskiej Mamy przyzywamy Ducha  Świętego, rozważamy Ewangelię Jezusa oraz wstawiamy się za naszymi  braćmi i siostrami.
Codzienny,  różańcowy wieczernik z Maryją to potężny środek ocalenia na trudne  czasy, w których żyjemy. Różaniec jest naszą Arką Ocalenia
Z codziennej modlitwy rodzić się będą te same owoce i ta sama Miłość, która panowała w domu Świętej Rodziny w Nazarecie.
NARÓD TOTUS TUUS
Czy kiedykolwiek potrzebowaliśmy Matki bardziej niż dziś?
Czy możemy dać coś lepszego naszym dzieciom, młodemu pokoleniu, naszym  rodzinom i sobie samym – niż Jej czuła miłość oraz niezawodna opieka?
Czy może nas zawieść Ta, na której sam Bóg się nigdy nie zawiódł?
Czy zawiodła nas choć jeden raz, kiedy się uciekaliśmy pod Jej obronę?
DZIŚ mamy możliwości, jakich nie miał ani Prymas Wyszyński, ani Maksymilian Kolbe.
DZIŚ idea oddania się całego narodu Matce Bożej jest możliwa do zrealizowania bardziej niż kiedykolwiek.
Czy nie moglibyśmy połączyć sił i wykorzystując wszystkie dostępne środki i  narzędzia – zaprosić wszystkich do tego całkowitego zaufania naszej  Niebieskiej Matce?
Wiele nas, katolików, dzieli, ale czy miłość do Matki Bożej nie mogłaby nas połączyć w tym jednym wspólnym dziele?
Czy Matka nie ma szczególnego charyzmatu jednoczenia swoich dzieci?
Na pięknej ikonie Matki Bożej Fatimskiej widnieje napis: „W TOBIE JEDNOŚĆ”.
Czy wyobrażamy sobie, jak potężną pomoc z nieba – od wszystkich świętych i aniołów – mielibyśmy w tym wspólnym przedsięwzięciu?
Wiele razy słyszy się te słowa: „Normalnie bym tego nie zrobił, ale dla Matki  Bożej zrobię wyjątek!”. Zróbmy wyjątek i zjednoczmy się wszyscy we  wspólnym dziele poznania i pokochania Maryi tak, jak pragnie tego Pan Jezus!
Jeśli zjednoczymy się wszyscy: biskupi i kapłani, zakonnicy i siostry  zakonne, świeccy, ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia katolickie, stacje  radiowe i telewizyjne, portale i kanały internetowe oraz sieć  społecznościowa, rekolekcjoniści, youtuberzy, vlogerzy i blogerzy,  artyści i pisarze oraz przedsiębiorcy chrześcijańscy – jeśli połączymy razem siły, robiąc wyjątek dla Matki Bożej – spełni się na nas modlitwa  Pana Jezusa, którą zanosił do Ojca Niebieskiego: „ABY BYLI JEDNO”.
Jeśli oddamy Maryi nasze serca, to Ona je napełni miłością do Jezusa.
Ona sprawi, że Jezus będzie znany i kochany.
Ona sprawi, że wszyscy odkryjemy w Bogu kochającego Ojca.
Ona sprawi, że będziemy otwarci i posłuszni Duchowi Świętemu.
Ona sprawi, że będziemy się wzajemnie miłować, tak jak się miłują bracia i siostry Jednego Ojca i jednej Mamy.
Niech tak się stanie!
 
LEKTURA DUCHOWA:
2. Z książki Mój ideał – Jezus, Syn Maryi:
Siła w jedności
Maryja:
1. Synu mój, nie pozostawaj w odosobnieniu.
Łącz się z tymi, którzy mają te same dążenia apostolskie co ty.
Zachowując w głębi swej duszy święty ogień apostolski, zadusisz go.
Mówiąc z innymi o wspólnych waszych myślach i pragnieniach, rozpalisz je bardziej i w nich, i w sobie.
Zjednoczenie nie tylko zapali waszą wspólną gorliwość; ono jej da jeszcze niezrównaną siłę.
Pracując z drugimi, będziesz już nie dwakroć silniejszy, lecz dziesięciokroć. A  kiedy sformujecie zwarty oddział, staniecie się niezwyciężeni.
6. Z początku stanowić będziecie szczupły hufiec. Mniejsza o to, skoro  jesteście zgodni. Nie przewaga liczebna będzie zwycięska, tylko gotowa  na wszystko, czynna, dobrze zorganizowana i karna mniejszość.
Katolicy wszystkich krajów dzięki nauce nieomylnej i przedziwnie owocnej, dzięki  dalej niezrównanej mocy poświęcenia, cnotom i piastowaniu najwyższego  ideału, dzięki wreszcie wszechmocnej pomocy Bożej, mieliby więcej niż  potrzeba do osiągnięcia zwycięstwa, byleby się umieli zjednoczyć. Ale tego właśnie nie umieją i dlatego prawie wszędzie zostali zwyciężeni.
7. Ty zaś pamiętaj, że mniejsze dobro, ale rzeczywiste jest cenniejsze od dobra większego, ale nie osiągniętego. Pamiętaj  dalej, że tylko w zjednoczeniu jest siła, a zjednoczenie osiąga się  przez zaparcie się siebie, i w końcu, że wyżej stawiać trzeba zwycięstwo  wspólnej sprawy niż zwycięstwo własnych przekonań.
Rozważ tą naukę, wprowadź ją w życie swoje i głoś ją”.
 
ŚWIATŁO Z FATIMY i MAKSYMILIAN KOLBE
Historia  małych pastuszków z Fatimy wyraźnie ukazuje tę piękną prawdę, że z  kilku prostych, ale wiernych serc, światło może promieniować na całą  ojczyznę, a później na cały świat.
Od osobistego poświęcenia – do poświęcenia narodów i całego świata
Zaczęło się od trójki małych dzieci, które ofiarowały się Bogu przez Maryję.
14  lat później – 13 maja 1931 roku – cały naród portugalski, jako pierwszy  na świecie, poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi. Matka Boża składa  niezwykłą obietnicę: „W Portugalii nigdy nie zostanie utracony dogmat  wiary”.
Drugim  krajem, który poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi, jest Polska.  Inicjatywą prymasa Augusta Hlonda dzieje się to 8 grudnia 1946 roku.
W ślad za Polską idą Austria, Węgry, Niemcy, Hiszpania oraz Szwajcaria.
25  marca 2020 roku Portugalia oraz Hiszpania odnowiły akt poświęcenia  narodu Najświętszemu Sercu Jezusa oraz Niepokalanemu Sercu Maryi. Na  prośbę abp Stanisława Gądeckiego – do tego aktu dołączono również  Polskę.
Ostateczna bitwa
W roku swojej śmierci siostra Łucja napisała list do kardynała Caffarry. Pojawiły się w nim takie oto słowa: Ostateczna  bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i  rodzinę. Nie lękaj się jednak, gdyż każdy, kto działa na rzecz świętości  małżeństwa i rodziny spotka się z przeciwnościami i będzie go się  zwalczać, właśnie dlatego, że jest to kwestia decydująca. Kończąc, siostra Łucja napisała: Matka Boża jednak już zmiażdżyła szatanowi głowę.
Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu nas samych oraz naszych rodzin odgrywa w tej ostatecznej walce kluczową rolę.
Zdobyć cały świat dla Niepokalanej
Trzy  dni po ostatnim objawieniu w Fatimie, 16 października 1917 roku,  Maksymilian Kolbe razem z sześcioma braćmi zakłada Rycerstwo  Niepokalanej.
Czyż nie nadszedł właśnie czas, aby ogień, który płonął w sercu Maksymiliana Kolbe – zapłonął w naszych sercach? „Zdobyć cały świat dla Niepokalanej” –  tym hasłem żył każdego dnia. Modlitwą, słowem, czynem, apostolstwem –  każdym środkiem chciał się przyczynić do osiągnięcia tego jednego celu –  zdobyć świat dla Maryi.
Płodność i owocność jego ewangelizacyjnych inicjatyw zadziwia do dzisiaj.
Jeśli jedno serce rozpalone miłością do Maryi może przynieść tak wielkie i  cudowne owoce, to cóż mogą uczynić TYSIĄCE SERC KOCHAJĄCYCH MARYJĘ DO SZALEŃSTWA?
Mało tego! Mamy nad świętym Maksymilianem konkretną przewagę, ponieważ kiedy  on walczył o dusze dla Matki Bożej, nie miał w niebie tak potężnego  patrona, jakiego my dziś posiadamy w jego osobie.
Jeżeli  wierzymy w świętych obcowanie, to czy możemy wątpić, że z  błogosławieństwem Bożym i pomocą świętych zdobędziemy cały świat dla  Maryi?
Maksymilian Kolbe, Jan Paweł II, prymas Stefan Wyszyński, Matka Teresa z Kalkuty,  o. Pio i wielu innych największych maryjnych świętych tylko czeka na to, abyśmy poprosili ich o pomoc w tym cudownym dziele.
Wierzymy, że zgodnie z proroctwem św. Ludwika de Montfort żyjemy w czasach, w  których Bóg – w imię swojej Miłości do Maryi – dokona przez Nią swoich  największych cudów.
Obyśmy nie stracili tej wielkiej łaski – stania się bezpośrednimi uczestnikami planów Bożej Opatrzności.
 
WEZWANIE DNIA:
Jedną z łask, które często marnotrawimy, jest łaska wstawiennictwa świętych.Jeszcze nigdy świat nie miał w niebie tylu potężnych maryjnych orędowników. Postanówmy sobie dzisiaj w sercu, że odnowimy i pobudzimy w  sobie wiarę w tajemnicę świętych obcowania.
Pragnąc  zdobyć dla Boga przez Maryję cały świat – wykorzystajmy w pełni ten  potężny środek dla wypełnienia naszej misji – łaskę wstawiennictwa  świętych:
Prośmy jak najczęściej świętego Józefa o opiekę nad wszystkimi dziełami, które podejmiemy w imię naszej kochanej Matki, Maryi.
Prośmy świętego Jana Apostoła, aby wypraszał kolejnym duszom łaskę przyjęcia Maryi za swoją Matkę.
Prośmy  świętego Jana Pawła II oraz świętego Maksymiliana Kolbe, aby stali się  naszymi patronami i orędownikami we wszystkich maryjnych  przedsięwzięciach.
Prośmy prymasa Stefana Wyszyńskiego o pomoc w realizacji idei oddania całego narodu Matce Bożej.
Prośmy św. Jana Bosko o pomoc w zdobywaniu dla Boga dusz dzieci i młodzieży.
Prośmy świętą Matkę Teresę o pomoc w zdobywaniu dusz poprzez miłość bliźniego i miłosierdzie dla braci i sióstr.
Prośmy  Tereskę od Dzieciątka Jezus, aby pomagała nam żyć duchem dziecięctwa  Bożego i aby wyprosiła tę łaskę dla naszych bliźnich.
Niech każdy z nas modli się szczególnie do tych świętych, których podpowie mu Duch Święty.
Pragniemy, aby każde serce, każda rodzina, każda parafia, cała nasza Ojczyzna i cały świat – mogły poznać miłość Boga i Maryi.
Pragniemy, aby nie było nikogo, kto nie doświadczył Tej Miłości.
Pragniemy, aby każdy miał szansę usłyszeć te słowa: „Oto Matka Twoja”.
Czy chcesz nam w tym pomóc?
W tym celu powstała Fundacja TOTA TUA, czyli „CAŁA TWOJA”.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach
Zjednoczmy się w miłości Jezusa i Maryi dla ratowania naszych braci i sióstr.
Jeśli będziemy działać RAZEM – BÓG uczyni przez nas wielkie rzeczy.
 
ŚWIATŁO SŁOWA:
„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;
aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni stanowili w Nas jedno,
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im,
aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby się tak zespolili w jedno,
aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał
i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś” (J 17,20-23)
 
MAŁY WIECZERNIK MODLITWY:
Głęboka modlitwa rodzi głęboką jedność. Trwając razem na modlitwie, możemy osiągnąć jedność, której pragnie Jezus.
Znajdź dziś 5–15 minut na modlitwę osobistą w ciszy.
Módl się tak, jak cię poprowadzi twoje serce.
Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania.
Możesz zaprosić Maryję i modlić się w Jej obecności.
 
Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji.
 
NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!”
Wybierz  z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię  dotknęło, i rozważaj je w swoim sercu nieustannie aż do następnej  medytacji.
Czyń tak jak Maryja, która „zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je”.
 
DZIĘKCZYNIENIE:
Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę:
CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU
TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW, AMEN.

[1]  Dostępnych jest kilka propozycji tekstu takiego poświęcenia. Tutaj przytaczamy jedną z nich, zamieszczoną na stronie: sekretariatfatimski.pl:
Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu  Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i  przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem  duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze  zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia,  nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.
            Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś  Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby nasze ognisko  rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez  codzienne odmawianie Różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych.  Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem.  Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami  świętymi. Bądź „Arką zbawienia” dla tej rodziny, która teraz i na zawsze  pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen.
Wielu ludzi przychodzi do mnie i bardzo często mówi: »Księże, moja rodzina się rozpada, moje dzieci wchodzą w potępienie, wchodzą w nałogi, wchodzą w grzechy i niewiarę, są dręczone przez diabła. Boję się, że się nie zbawią. Tymczasem, odpowiedź na to jest jedna: ,,W moim Niepokalanym Sercu Jezus przygotował ratunek dla twojego dziecka, dla twojej żony, dla twojego męża, dla twojego małżeństwa, dla twojej rodziny!”. Dlatego w tych czasach, w których dane nam jest żyć - a wierzę, że od momentu zesłania Ducha Świętego są czasy ostateczne (ale teraz, i wierzę w to bardzo mocno, jest kulminacja tych czasów), Duch Święty w szczególny sposób będzie zapraszał każdego z nas, abyśmy weszli do Arki, którą jest Maryja. Niepokalana Dziewica ma nieprawdopodobny wpływ na Serce Boga. Wyprasza wszystko, o cokolwiek poprosi. Wyjedna nam również wieczne zbawienie, jeśli naprawdę się Jej oddamy, czyli, jeśli codziennie będziemy na nowo mówić całym sercem, że należymy do Niej i może zrobić
z nami wszystko, co zechce. To oddanie dotyczy również naszych bliskich, których powinniśmy powierzać Maryi na własność, zamykać ich w Jej Niepokalanym Sercu. Świadkiem takiej modlitwy wstawienniczej była święta s. Faustyna, która zobaczyła sąd nad Józefem Piłsudskim. Widziała, że wyrok zapadł jeden - potępienie. W tym momencie św. Faustyna zobaczyła, jak stanęła przy nim Matka Boża, która wstawiła się za nieszczęśnikiem u Ojca, a On zmienił karę na ciężki czyściec. Zapadł wyrok, zdawałoby się, nieodwracalny - potępienie. Lecz Maryja wyprosiła dla tego człowieka zbawienie. Być może stało się tak dlatego, że Józef Piłsudski, nie wiedząc o tym, nosił w swoim mundurze medalik Matki Bożej, który w tajemnicy wyszyła mu mama. Ale czy to by mu wystarczyło? Nieustanne Różańce matki były gromadzone przez całe życie Piłsudskiego na ten moment, kiedy ważyły się losy jego wieczności, gdy stanął przed Bogiem. Jestem pewien, że jego mama, modląc się za swojego syna, naprawdę ufała, że bez względu na to, co robi jej syn, zostanie zbawiony, bo oddała go Maryi. Choć on sam nie zdawał sobie z tego sprawy. Przykład ten pokazuje, że rodzice muszą ufać do końca, nawet jeśli sprawy nie wyglądają dobrze. Mamo, tato, każda minuta twojej modlitwy za własne dziecko jest zbierana w sercu Maryi, nawet, jeśli wydaje ci się, że ktoś umiera niepojednany z Bogiem. Wszystkie twoje wołania będą zebrane na ten absolutnie najważniejszy moment, kiedy twoje dziecko stanie przed Bogiem. Nie bój się, tylko ufaj.
Wróć do spisu treści