login - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
Platforma kursów online

Kurs: Informatyczny
Rekomendacja

Kurs: Monter Rusztowań
Rekomendacja


Kurs: Trycholog
Rekomendacja


Kurs: Naturopatia.
Rekomendacja

Kurs online: logowanie
Login:
Hasło:

:

Kurs: BHP
Rekomendacja

Szkolenia
Każdy człowiek na swojej drodze życia spotkał wielu nauczycieli. Jednak nie każdy zapisał się dobrze w naszej pamięci. Najczęściej pamiętamy wartościowych i prawdziwych nauczycieli z powołaniem. Dzieje się tak, ponieważ nauczyciel powinien być profesjonalistą posiadającym wiedzę z danej dziedziny. Powinien być dla innych autorytetem. Ale przede wszystkim powinien pełnić wiele ról, do których z całą pewnością można zaliczyć: badacza, instruktora, doradcę, kreatora, animatora, artystę, nowatora, organizatora, terapeutę, mentora, konsultanta i można by wymienić jeszcze długo. Jednak pośród wszystkich istniejących określeń, do najważniejszych ról należy mistrz i przewodnik po wiedzy.

W tym celu współpracujemy z:
Ekspertem  Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, Naturopatą, Dietoterapeutą, Trychologiem, Psychologiem Klinicznym, Specjalista ds. Mikrobiologii, Biotechnologii i  Nauki o Żywieniu, higieny i jakości w przemyśle i ochronie środowiska, Specjalistą ds. Systemu HACCP. Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, Specjalista ds. Jakości mikrobiologicznej wody.

Zapewniamy:
Po  ukończonym kursie i poprawnym złożeniu egzaminu każdy uczestnik  otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, oraz Zaświadczenie na wzorze  WUP (Wojewódzkiego Urzędu Pracy kod obszaru szkolenia 21 i kwalifikacji  zawodu Naturopata o nr 323009 wg wytycznych MP i PS (Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej). Rozporządzenia Dz.U.z 2014r.poz.1145

Wróć do spisu treści