Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
   
                                                       
Zapraszamy
Obecnie odprawiane są plenerowe Nabożeństwa przy Kapliczkach:
W każdą niedzielę zgodnie z kalendarzem nabożeństw o godzinie 16.00
Nabożeństwo każdego 3 dnia miesiąca - ku czci Ducha Świętego o godzinie 16.00
Nabożeństwo każdego 7 dnia miesiąca - ku czci Boga Ojca o godzinie 16.00

STOWARZYSZENIE ARKA OCALENIA
WEJDŹ DO ARKI OCALENIA
To program pracy indywidualnej – wejście każdego z nas, sam na sam z Panem Bogiem, na drogę oczyszczenia: przez spowiedź, pojednanie się z rodziną, z innymi, zmienianie swojego serca, zamiast odsuwania tego od siebie i wiary, że jakoś to będzie. I Bóg chce zmieniać nasze serca, aby to  „stare” w nas już nie wróciło.

PRAGNĘ, BY WSZYSCY JAK NAJSZYBCIEJ POŚWIĘCILI SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU
Modlitwa Arki Ocalenia
Wszechmogący  i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed  karzącymi wodami potopu, tak teraz Naszą Matkę Maryję ogłaszamy Naszą  Arką Ocalenia! Ojcze spraw litościwie, aby Uchroniła nas od zagłady i  przyniosła Boże Zwycięstwo! Całkowicie poddajemy się pod Panowanie Dwóch  Serc. Ojcze, Twoje jest Królestwo, Moc i Chwała na zawsze przez  Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Ojcze Boże, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczać mocy
Twojego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich Jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczą jego próg.

Jezu Chryste, niech Twoja Krew chroni nas od  wszelkiego zła i nieszczęścia.
Zawierzamy się Twojemu miłosiernemu Sercu, pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas.

Duch Święty oświeca nasze myśli, serca i niech
moc Jego działa przez nas na każdym miejscu.


Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu
poświęcamy nas samych i wszystko co mamy.

Józefie Święty, powierzamy Ci opiekę
nad nami i naszym domostwem.


Aniołowie i Święci Boży, otaczajcie nas modlitwą,
abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga.

Z 0 1 2 3 4 5 6 7
PRAGNĘ, BY WSZYSCY JAK NAJSZYBCIEJ POŚWIĘCILI SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU
1.Modlitwa do Naszej Pani od Arki > pokaż
2.Pani od Arki > pokaż
3.Czasy, w których żyjemy > pokaż
4.Słowa Naszej Matki > pokaż
5.Prośba Naszej Matki > pokaż
6.Nasze zobowiązanie > pokaż
7.Ostatnia szansa
pokaż
8.Dla tych, którzy wierzą >
pokaż
9.Błogosławieństwo > pokaż
10.Jak poświęcić swój dom, mieszkanie, jako schronienie > pokaż
11.Jak poświęcić swoją ziemię, jako schronienie > pokaż
12.To Maryja jest Arką Ocalenia > pokaż
Zapraszamy
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” [Mt 10,8].
Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii,
aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.
Wróć do spisu treści