Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
STOWARZYSZENIE ARKA OCALENIA POWSTAŁA Z INICJATYW SPOŁECZNEJ ORAZ Z POTRZEBY SERCA.
MARYJA ARKĄ OCALENIA

PRAGNĘ, BY WSZYSCY JAK NAJSZYBCIEJ POŚWIĘCILI SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU To program pracy indywidualnej – wejście każdego z nas, sam na sam z Panem Bogiem, na   drogę oczyszczenia: przez spowiedź, pojednanie się z rodziną, z   innymi, zmienianie swojego serca, zamiast odsuwania tego od siebie i wiary, że jakoś to będzie. I Bóg chce zmieniać nasze serca, aby to  „stare” w nas już nie wróciło.

WEJDŹ DO ARKI OCALENIA
Modlitwa Arki Ocalenia
Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, tak teraz Naszą Matkę Maryję ogłaszamy Naszą Arką Ocalenia! Ojcze spraw litościwie, aby Uchroniła nas od zagłady i przyniosła Boże Zwycięstwo! Całkowicie poddajemy się pod Panowanie Dwóch Serc. Ojcze, Twoje jest Królestwo, Moc i Chwała na zawsze przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Do codziennego odmawiania za wszystkich Jej Członków i Sympatyków


Pani od Arki
 Matka Boża: Ten tytuł jest dla całego świata, dotyczy Końca czasów, Czasów Apokalipsy. Ja jestem Niewiastą Apokaliptyczną, Matką całej ludzkości, Współodkupicielką i Pośredniczką wszystkich łask dla świata. Wstawiam się nieustannie za ludzkością, aż do czasu, który światu został wyznaczony. To wy macie moc w waszych rękach i waszych sercach, by mnie wpierać w ratowaniu świata od zagłady i potępienia...

Czasy, w których żyjemy
Żyjcie dokładnie przy końcu te go czasu, czasu objawienia, przy Końcu Czasów, które zostały objawione w Księdze Apokalipsy. Przy końcu czasów, a nie przy końcu świata, jak mówią szydercy i fałszywi prorocy. Ludzkość znajduje się na szerokiej drodze, prowadzącej do zatracenia!

Słowa Naszej Matki
Ja, jako wasza Niebieska Matka, przychodzę na świat codziennie z tymi samymi słowami i proszę nasze dzieci o modlitwę i pokutę. Od czasu Mojego ukazania się w Fatimie do dzisiaj ludzkość stała się gorsza niż w czasie Sodomy i Gomory, gorsza niż za Noego, a nawet niż w czasie, kiedy Mój Boski Syn chodził po ziemi...'

Prośba Naszej Matki
Proszę abyście odmawiali codziennie cały Różaniec Święty Odmawiajcie codziennie egzorcyzm... Módlcie się nieustannie...Wynagradzajcie za grzechy wasze i za grzechy całego świata. Żałujcie za wasze grzechy. Przystępujcie do Spowiedzi i Komunii Świętej tak często, jak tylko jest to możliwe. Żyjcie każdego dnia tak, jakby to był wasz ostatni dzień w życiu.

Nasze zobowiązanie
Poświęćcie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Duchowi Świętemu i Mojemu Niepokalanemu Sercu i Sercu Świętego Józefa. Zakładajcie Domy Modlitwy Świętego Maksymiliana i Świętego Szarbela. Można wybrać sobie jeszcze innych patronów. Nie ulegajcie modernizmowi i stańcie w obronie Prawdy w obronie Chrystusa.

Ostatnia  szansa
Matka Boża: Przychodzę od Ojca Przedwiecznego, żeby wam dać jeszcze jedną szansę usłuchania Nieba, zanim spadnie kara. Przysyłam do was i do świata Naszego ukochanego Seraficznego, Anielskiego, Świętego Szarbela. Ty, moje dziecko, masz utworzyć to, co nazywamy Domem Pokoju Świętego Szarbela, Zjednoczenia i Pojednania. A Ja ci przyrzekam, Moje dziecko i Moje drogie dzieci, że Ja i Mój Boski Syn, Dziecię Jezus, Święty Szarbel, Święty Józef, Święci i Święci Aniołowie przybędziemy do tych domów o godzinie 20.00 w pierwszą sobotę każdego miesiąca. Przybędziemy, żeby przynieść łaski dla uzdrowień i nawróceń w tych domach. Przyniesiemy światu Pokój, jeśli ludzkość będzie nas słuchać(...).

Dla tych, którzy wierzą
Ci którzy żyją w stanie Łaski Uświęcającej i biorą sobie do serca orędzia z Nieba, mogą założyć Domy Modlitwy Świętego Szarbela. Jest to wielka Łaska dana od Boga na te Ostateczne Czasy. Te domy są miejscami schronienia i ucieczki na czas karania i oczyszczania świata - na czas panowania antychrysta, kiedy po zamachu na Papieża na Stolicy Świętego Piotra zasiądzie antypapież (objawienia z La Salette).Kościoły wówczas będą splądrowane i zdewastowane, a Komunii Świętej nie będzie. Dlatego życzeniem Nieba jest, aby każdy Dom Modlitwy miał na ołtarzyku puszkę (cyborium) do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Podczas Ostrzeżenia i Trzech Dni Ciemności Aniołowie wybiorą wszystkie konsekrowane Hostie z Tabernakulów świata i będą udzielać wiernym Komunii Świętej..

Błogosławieństwo
Żywność będzie się cudownie mnożyła. W tym celu są błogosławione przez Niebo tzw. Listy żywnościowe. Prawdziwy Kościół będzie prześladowany i zejdzie do podziemia. Dlatego Niebo dało tę wielką łaskę, aby w Domach Modlitwy zachować dzieci światłości wierne nakazom z Nieba, na Drugie Przyjście Jezusa i Maryi i życie w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, po oczyszczeniu świata. Domy Modlitwy będą zachowane od zniszczenia i wszelkich fizycznych oraz duchowych ataków zła.

Jak poświęcić swój dom, mieszkanie, jako schronienie
Będziesz potrzebował egzorcyzmowanej wody i egzorcyzmowanej soli, które mają większą siłę przeciwko wrogowi niż błogosławiona woda i błogosławiona sól. Przekonaj się o duchowej ochronie, jaką daje modlitwa egzorcyzmów dla wody i soli, co może potwierdzić ksiądz lub diakon. Następującą konsekrację przeprowadza właściciel nieruchomości: We wnętrzu swojego domu, mając przygotowaną egzorcyzmowaną wodę święconą wypowiedz poniższą modlitwę, niech płynie ona prosto z twojego serca: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boże Ojcze, przez Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, który przelał swoją krew na krzyżu, aby nas zbawić, poświęcam Tobie mój dom. Jest Twój. Używaj go tak, jak chcesz dla bezpieczeństwa Twoich dzieci. Poświęcam Ci mój dom, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, by być pod skrzydłami Ducha Świętego na czas oczyszczenia. Spryskaj wodę święconą w czterech rogach domu, czyniąc znak krzyża, mówiąc: W imię tego Ojcze i Syna i Ducha Świętego. Amen. Fr. Michel Rodrigue.

Jak poświęcić swoją  ziemię, jako schronienie
Dokonaj identycznej konsekracji swojej ziemi, używając egzorcyzmowanej soli. Na zewnątrz, na swojej ziemi, weź egzorcyzmowaną błogosławioną sól i wypowiedz następującą modlitwę z twojego serca: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boże Ojcze, przez Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, który przelał swoją krew na krzyżu, aby nas zbawić, poświęcam Tobie moją ziemię. Jest Twoja. Używaj jej tak, jak chcesz dla bezpieczeństwa Twoich dzieci. Poświęcam Ci moją ziemię za wstawiennictwem św. Niepokalane Serce Maryi, aby być pod skrzydłami Ducha Świętego na czas oczyszczenia. Uczyń znak krzyża, posypując egzorcyzmowaną solą ziemię i powiedz: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiedy sól miesza się z ziemią, wchodzi do ziemi i poświęca ją. Bóg zna wielkość twojej własności oraz jej granice. Fr. Michel Rodrigue.
To Maryja jest Arką ocalenia, miejscem obecności Boga, dana na czas ostateczny, ona, które miażdży głowę smoka. Czas, w którym żyjemy, to czas, w którym  jedyną drogą jest oddanie się Jej na własność, by Ona zaprowadziła nas do Jezusa! W Fatimie wołała: „W moim Niepokalanym Sercu jest ratunek dla świata!”. Święty Ludwik de Montfort w „Traktacie o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” pisze: „Moc Maryi nad szatanami zabłyśnie przede wszystkim w czasach ostatecznych, kiedy  to szatan będzie czyhał na Jej piętę, tzn. na Jej pokorne sługi i  biedne dzieci, które Ona wzbudzi do walki. W oczach świata będą oni mali i biedni, poniżani, prześladowani i uciskani, podobnie jak pięta do reszty członków ciała. (Chcecie iść tą drogą?) Lecz w zamian za to będą oni bogaci w łaski Boże, których im Maryja będzie udzielać obficie, będą wielcy i możni przed Bogiem, w świętości będą wyniesieni ponad wszelkie stworzenie i uwaga: wraz z Maryją: miażdżyć będą głęboką swą pokorą głowę diabła i stanął się sprawcami triumfu Jezusa Chrystusa!”.

    Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie i przez Maryję musi się ono   dopełnić! Nie bójcie się, że jak będziecie kochać Maryję, to ujmiecie tym Jezusowi! Jezus sam Was chce tą drogą prowadzić, a Ona – Maryja - zawsze prowadzi do Jezusa! Przypomnijcie sobie   zwiastowanie. Bóg mówi do Maryi: „Miriam użycz mi swojego ciała, bym   mógł patrzeć na człowieka; użycz mi swojego głosu, bym jako człowiek, mógł do niego mówić, że Jestem, że przychodzę; użycz mi dłoni, bym mógł uzdrawiać, błogosławić, a potem wyciągnąć je na krzyżu”. On się z Niej narodził! Ona jest domem Boga! Jeśli wejdziesz do tego domu, łona, to staniesz się jak Chrystus, będziesz mógł jak św. Paweł powiedzieć „żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus”. Dlatego tak bardzo demon nienawidzi Maryi: bo Ona   staje się naszym schronieniem, bo otwiera swe serce dla tych, którzy będą zwyciężać świat.

Kto będzie pokonywał panoszącą się bestię? Mówi Ludwik de Montfort: „będą to   Ci, którzy dobrze oczyszczeni ogniem utrapień nosić będą złoto   miłości w sercu, kadzidło modlitwy w duchu, mirrę umartwienia w ciele. Dla biednych i malutkich będą wonią Chrystusa w świecie: dla władców tego świata: wonią śmierci”. To jest Droga ukrycia się w   Sercu Maryi! Jezus nas tego uczy. Ciekawe, że przez 30 lat mógł   uczynić tyle cudów, a On był przy Matce. Tylko trzy lata   działalności wystarczyły, by pokonał odwiecznego przeciwnika! Jakby chciał powiedzieć: kto nie ma Maryi za Matkę, nie ma Boga za Ojca!   Oddaj Jej wszystko, co masz! Nie radzisz sobie z grzechem? Miażdży   Cię demon nieczystości, pijaństwa? Masz dość pracy, domu? Słyszysz: nadstaw drugi policzek? Oddaj to wszystko Jej! Powiedz Jej swoje   Fiat! To Fiat mówił Bóg Ojciec, kiedy stwarzał: „Niech się stanie i stała się światłość”. Potem Ona: „Niech mi się stanie”. W końcu Jezus: „Fiat voluntas tua: Twoja wola Ojcze!”. To dokładnie oznacza   pójść drogą Ewangelii: od początku do końca! Z Maryją i w Niej wchodzimy tam, gdzie do tej pory wydawało się nam to niemożliwe.   Albo wejdziesz na drogę Maryi – zamieszkania w Jej Sercu - albo wpadniesz w sidła demona, który jak lew ryczący szuka kogo pożreć. W  Niej wejdziesz na drogę błogosławieństw, w Jej Sercu nauczysz się, co znaczy kochać kogoś, kto Cię bije, w Niej nauczysz się przebaczać! Zrozumiesz, że za tym, kto Cię bije, stoi przeciwnik,   który czeka aż upadniesz, aż oddasz, znienawidzisz, uderzysz, by   potem mógł Cię oskarżyć! Maryja dzisiaj zaprasza Cię do swego łona. Ona pragnie Cię urodzić dla Nieba na całą wieczność.

Apostołowie czasów ostatecznych Lecz któż to będę owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? To będą kapłani Pańscy, co jak ogień gorejący rozpalać będę wszędzie żar miłości Bożej. Będą „jako strzały w ręku mocarnej” [Ps 127,4] Maryi,  by przebić Jej nieprzyjaciół. Będę jako synowie pokolenia Lewi, którzy dobrze oczyszczeni ogniem wielkich utrapień, a ściśle zjednoczeni z Bogiem, nosić będą złoto miłości w sercu, kadzidło modlitwy w duchu i mirrę umartwienia w ciele. Dla biednych i  maluczkich będą oni wszędzie dobrą wonią Chrystusową [2 Kor 2,15]; dla „wielkich” zaś tego świata, dla bogaczy i pysznych, będę wonią  śmierci.

Będą jakoby chmury gromonośne, które za najmniejszym powiewem Ducha Św. polecą hen, by rozsiewać słowo Boże i nieść życie wieczne, nie przywiązując się do   niczego, nie dziwiąc się niczemu, nie smucąc się niczym. Grzmieć będą przeciw grzechowi, huczeć przeciwko światu, uderzą na diabła i jego wspólników i przeszyją obosiecznym mieczem słowa Bożego [Ef   6,17] na życie lub śmierć wszystkich, do których Najwyższy ich   pośle. Będą to prawdziwi apostołowie czasów ostatecznych, którym Pan   Zastępów da słowo i siłę działania cudów i odnoszenia świetnych zwycięstw nad Jego nieprzyjaciółmi. Będą spoczywali bez złota i srebra, a co ważniejsza, bez troski pośród innych kapłanów i duchownych, „inter medios cleros” [Ps 68,14,   a jednak będą mieli „srebrzące się skrzydła gołębicy”, by z czystą   intencją chwały Bożej i zbawienia dusz pójść wszędy, dokąd Duch Św. zawoła. A wszędzie, gdzie głosić będą słowo Boże, pozostawią po sobie tylko złoto miłości, będącej dopełnieniem wszelakiego prawa [Rz 13,10]. Wiemy wreszcie, że będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, idący śladami Jego ubóstwa, pokory, wzgardy dla świata, a pełni miłości bliźniego.

Będą nauczali jak iść wąską drogą do Boga, w świetle czystej prawdy, tj. wedle Ewangelii, a nie według zasad świata, bez względu na osobę, nie oszczędzając nikogo, bez obawy przed kimkolwiek ze śmiertelnych choćby najpotężniejszym. Będą mieli w ustach obosieczny miecz słowa Bożego; na ramionach nieść będą zakrwawiony proporzec krzyża, w prawej ręce krucyfiks, różaniec w lewej, święte imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa zajaśnieje w całym ich postępowaniu. Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy się pojawią a których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali nad krainą bezbożnych, bałwochwalców i mahometan. Kiedy i jak to stanie?... Bogu to Jedynemu wiadomo. Co do nas, milczmy, módlmy się, prośmy, wyczekujmy; „Exspectans exspectavi: Z upragnieniem wyglądałem” [Ps 40,2] Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania...

      Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” [Mt 10,8].
  Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do   szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty   bezinteresownej miłości.
Wróć do spisu treści