Skrzynka Intencji - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
Systematycznie w Waszych intencjach modlimy się w Nabożeństwach
Spotkania modlitewne odbywa się: według ustalonego porządku zgodnie z kalendarzem nabożeństw
Miejsce: Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej
Intencja: W intencjach Bogu wiadomych za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi Arki Ocalenia
                                  
Zachęcamy do zostawiania intencji poniżej w skrzynce Intencji
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy, bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też, gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.
Z Ewangelii wg św. Łukasza 11,9-13:

Jeśli pragniesz przedstawić swoje prośby, dziękczynienia Bogu, będziemy modlić się wraz z Tobą.
Skrzynka Intencji

Wspomóż działalność Stowarzyszenia Arka Ocalenia
Tytułem: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Arka Ocalenia
Nr konta Bank Spółdzielczy w Jaworznie:
73 8445 0007 0000 0000 3548 0001
Każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie. Jeśli możesz, pomóż teraz!
Aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Arka Ocalenia z siedzibą w Jaworznie (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w   sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach   utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z   jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w   wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi   interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6   ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.
Mają Państwo   prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres e-mail: arkaocalenia@arkaocalenia.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz  Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wróć do spisu treści