Litanie - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
Stowarzyszenie Arka Ocalenia realizuje:

    Litania do Boga Ojca
     Nad Litanią do Boga Ojca składającego się z:
 • Pochodzenie Litanii do Boga Ojca i jej autorstwo
 • Kompozycja Litanii do Boga Ojca
 • Analiza teologiczna
 • Korzyści ascetyczne
 • Przypisy

Powyższe opracowanie jest dziełem Biskupa Romana Andrzejewskiego i Stowarzyszenia Arka Ocalenia.
Kompozycja nutowa wraz z harmonizacją wykonał – Irena Skakuj
Autorką Litanii do Boga Ojca jest Regina Grzybowska
Dokumenty zostały parafowane przez:
Ks. kan. Stanisław Janicki
Ks. dr Lucjan Bielas
    Całość została przesłana przez Stowarzyszenie Arka Ocalenia do Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach
Celem udzielenie „Imprimatur” dla opracowania muzycznego Litanii do Boga Ojca.
    Czujemy wielką potrzebę modlenia się nią, a że bliska nam jest muzyka–zarówno ze względu na sferę zawodową jak i pasję–chcielibyśmy, aby muzyczne opracowanie wspomnianej litanii uzyskało aprobatę Władz Kościelnych i mogło dzięki niej być wykorzystywane podczas liturgii.  
Stowarzyszenie Arka Ocalenia realizuje:

    Litania do Ducha Świętego
     Nad Litanią do Ducha Świętego składającego się z:
 • Pochodzenie Litanii do Ducha Świętego i jej autorstwo
 • Kompozycja Litanii do Ducha Świętego
 • Analiza teologiczna
 • Korzyści ascetyczne
 • Przypisy
Powyższe opracowanie jest dziełem Stowarzyszenia Arka Ocalenia
Kompozycja nutowa wraz z harmonizacją wykonał – Bartosz Gajdowski
Autorką Litanii do Ducha Świętego jest Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, Karmelitanka Bosa.
Dokumenty zostały parafowane przez:
Ks. kan. Stanisław Janicki
Ks. dr Lucjan Bielas
    Całość została przesłana przez Stowarzyszenie Arka Ocalenia do Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach
Celem udzielenie „Imprimatur” dla opracowania muzycznego Litanii do Ducha Świętego.
    Czujemy wielką potrzebę modlenia się nią, a że bliska nam jest muzyka–zarówno ze względu na sferę zawodową jak i pasję–chcielibyśmy, aby muzyczne opracowanie wspomnianej litanii uzyskało aprobatę Władz Kościelnych i mogło dzięki niej być wykorzystywane podczas liturgii.  
Stowarzyszenie Arka Ocalenia realizuje:

Litania do św. Michała Archanioła
Nad Litanią do św. Michała Archanioła składającego się z:
 • Pochodzenie Litanii do św. Michała Archanioła i jej autorstwo
 • Kompozycja Litanii do św. Michała Archanioła
 • Analiza teologiczna
 • Korzyści ascetyczne
 • Przypisy

Powyższe opracowanie jest dziełem Stowarzyszenia Arka Ocalenia
Kompozycja nutowa wraz z harmonizacją wykonał – Piotr Wierzchałek
Autor Litanii do św. Michała Archanioła nieznany.
Dokumenty zostały parafowane przez:
Ks. kan. Stanisław Janicki
Ks. dr Lucjan Bielas
     Całość została przesłana przez Stowarzyszenie Arka Ocalenia do Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach
Celem udzielenie „Imprimatur” dla opracowania muzycznego Litanii do św. Michała Archanioła.
   Czujemy wielką potrzebę modlenia się nią, a że bliska nam jest muzyka–zarówno ze względu na sferę zawodową jak i pasję–chcielibyśmy, aby muzyczne opracowanie wspomnianej litanii uzyskało aprobatę Władz Kościelnych i mogło dzięki niej być wykorzystywane podczas liturgii.
 
Na 113 Litanii  według ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ
Kościół katolicki zatwierdził i obdarzył odpustami 8 litanii, przeznaczonych do publicznego odmawiania
1. Litania do Najświętszego Imienia Jezus
2. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
3. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
4. Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary
5. Litania do Najświętszego Sakramentu
6. Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny
7. Litania do świętego Józefa
8. Litania do Wszystkich Świętych


Litania (łac. 'litania’ pochodzi z gr. słowa 'λιτανεία’ błaganie od 'litē’ prośba, modlitwa) – jedna z form modlitwy wyrażająca błaganie czy też prośbę o wstawiennictwo Osób Boskich lub świętych. Może być odmawiana lub śpiewana. Charakteryzuje się tym, że na wezwanie osoby prowadzącej lud odpowiada jednakowo formą błagalną np. Kyrie eleison czy ,,Panie zmiłuj się”. W liturgii starochrześcijańskiej wezwania ograniczone były do trzykrotnego błagania o zmiłowanie Osób Boskich Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, które zazwyczaj odmawiane były przez diakona z wiernymi przed mszą świętą. W liturgiach niegreckich wezwań tych podobnie jak Amen i Alleluja nie tłumaczono na języki narodowe z szacunku do liturgii, z której się wywodzą. Pierwsi chrześcijanie w czasie Cesarstwa Rzymskiego zabezpieczali się przed jego demoniczną siłą wezwaniami o wstawiennictwo do aniołów i męczenników, a także do świętych, co dało początek litanii do wszystkich świętych, która od początku miała swój własny schemat błagań i wezwań. Kościół katolicki zatwierdził i obdarzył odpustami 8 litanii, przeznaczonych do publicznego odmawiania:


Na ok 113 Litanii - Kościół katolicki zatwierdził i obdarzył odpustami 8 litanii, przeznaczonych do publicznego odmawiania

1. Litania do Najświętszego Imienia Jezus
2. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
3. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
4. Litania do Chrystusa, Kapłana i Ofiary
5. Litania do Najświętszego Sakramentu
6. Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny
7. Litania do świętego Józefa
8. Litania do Wszystkich Świętych

Zapraszamy Wszystkich do uczestniczenia w Naszych wspólnych działaniach na Chwałę Bożą
,,Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.  (1 Kor.10:31)
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”  (Mt 10,8).
 Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii,
aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.
Wiara bez uczynków jest martwa
14 Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro  ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy  [sama] wiara zdoła go zbawić?
15 Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,
16 a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do  syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to  na co się to przyda?
17 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
18  Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż  mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich  uczynków.
19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.
20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna?
21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?
22 Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.
23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu  i policzono mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
24 Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.
25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną  drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie  swoich uczynków?
26 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
List św. Jakuba 2,14-26
Wróć do spisu treści