Download - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści
Nasze aplikacje

        

        

        

        
Gazetki pod redakcją „W Naszej Arce”

        

        
Nasze publikacje
Kalendarz Stowarzyszenia Arka Ocalenia na 2024 rok

Kalendarz Stowarzyszenia Arka Ocalenia . Nabożeństwami oraz obietnice łaski  na każdy miesiąc przez cały rok.
Szanowni Państwo Serdecznie Prosimy o Organizację w Waszych Miejscowościach Nabożeństw przy Kapliczkach,
w celu otrzymania Dla Was, Waszych Rodzin, Miejscowości i Miast, obfitych Łask i Błogosławieństw, które pragnie
udzielić nam: Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, Maryja pośredniczką i szafarką łask. Ochronę, opiekę i wstawiennictwo
Chórów Anielskich, Modlitwę wszystkich świętych i błogosławionych.

 Księga Psalmów   
Psalm, hebrajska pieśń religijna modlitewno-hymniczna. Zbiór 150 psalmów wchodzi w skład Starego Testamentu. Są wśród nich m.in.: hymny pochwalne sławiące Jahwe, pieśni królewskie, dziękczynne, prorocze, żałobne, pokutne. Bibiljny zbiór dzieli się na 5 ksiąg, przypuszcza się, że powstawał stopniowo w XI-III w. p.n.e. Najstarsze psalmy pochodzą z czasów królewskich przed niewolą babilońską, najmłodsze z okresu greckiego. Tradycja biblijna przypisuje autorstwo wielu z nich królowi Dawidowi, który sam je lubił wykonywać. Uważa się także, iż niektóre psalmy ułożyli m.in.: Mojżesz, Salomon, Asaf, Heman, Ezrachici.                     


W tym miejscu będą prezentowane nasze publikacje:
,,Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (1 Kor.10:31)
 „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”  (Mt 10,8).
 Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii,
 aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.
Wróć do spisu treści