Download - Stowarzyszenie Arka Ocalenia

Przejdź do treści

PRAGNĘ, BY WSZYSCY JAK NAJSZYBCIEJ POŚWIĘCILI SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU
Modlitwa Arki Ocalenia
Wszechmogący  i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed  karzącymi wodami potopu, tak teraz Naszą Matkę Maryję ogłaszamy Naszą  Arką Ocalenia! Ojcze spraw litościwie, aby Uchroniła nas od zagłady i  przyniosła Boże Zwycięstwo! Całkowicie poddajemy się pod Panowanie Dwóch  Serc. Ojcze, Twoje jest Królestwo, Moc i Chwała na zawsze przez  Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Ojcze Boże, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczać mocy
Twojego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich Jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczą jego próg.

Jezu Chryste, niech Twoja Krew chroni nas od  wszelkiego zła i nieszczęścia.
Zawierzamy się Twojemu miłosiernemu Sercu, pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas.

Duch Święty oświeca nasze myśli, serca i niech
moc Jego działa przez nas na każdym miejscu.


Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu
poświęcamy nas samych i wszystko co mamy.

Józefie Święty, powierzamy Ci opiekę
nad nami i naszym domostwem.


Aniołowie i Święci Boży, otaczajcie nas modlitwą,
abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga.

1 2 3 4 5 6 7
W tym miejscu będą prezentowane nasze publikacje:
,,Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (1 Kor.10:31)
 „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”  (Mt 10,8).
 Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii,
 aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.

        

        

        

        
Kalendarz Stowarzyszenia Arka Ocalenia na 2023 rok
Kalendarz Stowarzyszenia Arka Ocalenia . Nabożeństwami oraz obietnice łaski  na każdy miesiąc przez cały rok.
Szanowni Państwo Serdecznie Prosimy o Organizację w Waszych Miejscowościach Nabożeństw przy Kapliczkach,
w celu otrzymania Dla Was, Waszych Rodzin, Miejscowości i Miast, obfitych Łask i Błogosławieństw, które pragnie
udzielić nam: Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, Maryja pośredniczką i szafarką łask. Ochronę, opiekę i wstawiennictwo
Chórów Anielskich, Modlitwę wszystkich świętych i błogosławionych.


 Księga Psalmów   
Psalm, hebrajska pieśń religijna modlitewno-hymniczna. Zbiór 150 psalmów wchodzi w skład Starego Testamentu. Są wśród nich m.in.: hymny pochwalne sławiące Jahwe, pieśni królewskie, dziękczynne, prorocze, żałobne, pokutne. Bibiljny zbiór dzieli się na 5 ksiąg, przypuszcza się, że powstawał stopniowo w XI-III w. p.n.e. Najstarsze psalmy pochodzą z czasów królewskich przed niewolą babilońską, najmłodsze z okresu greckiego. Tradycja biblijna przypisuje autorstwo wielu z nich królowi Dawidowi, który sam je lubił wykonywać. Uważa się także, iż niektóre psalmy ułożyli m.in.: Mojżesz, Salomon, Asaf, Heman, Ezrachici.                     


Wróć do spisu treści